Kui kõiki riike

Kui kõiki riike juhiksid naised, poleks maailmas sõdu.
Oleks lihtsalt palju selliseid selliseid maid, kes
üksteisega sõnagi ei räägiks.

Tags: 

Jaga nalja